START

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

VÄLKOMMEN

LIDA GÅRD ÄR ETT MODERNT FÖRETAG MED LÅNG HISTORIA.

LIDA GÅRD PÅ FOGDÖN.

 

Lida Gård ligger på Fogdön ca 1,5 mil väster om Strängnäs.

Gården omfattar 110 hektar åker och skog. På gården bedrivs modern spannmålsodling och skogsbruk samt försäljning och service av lantbruksmaskiner.

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 070-520 62 35

E-post: henrik@lidagard.com