START

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

VÄLKOMMEN

LIDA GÅRD ÄR ETT MODERNT LANTBRUK MED LÅNG HISTORIA.

LIDA GÅRD PÅ FOGDÖN.

 

Lida Gård ligger på Fogdön ca 1,5 mil väster om Strängnäs.

Gården omfattar 110 hektar åker och skog. På gården bedrivs modern spannmålsodling och skogsbruk samt en

omfattande entreprenadverksamhet.

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 0152-303 10

E-post: henrik@lidagard.com