GUNNAR GUSTAFSSON

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

LIDA GÅRD

galleri & museum

GUNNAR GUSTAFSSON – EN KONSTNÄRS VERK

"

Vilket motiv du än väljer att måla,

skall du minnas,

att till sist är varje penseldrag ett självporträtt.

"

GUNNAR GUSTAFSSON

 

Konstnär, målare, född 1904, verksam i Strängnäs från

1946 till sin död 1986.

Konstakademien Stockholm 1925–30

Carl Larsson-stipendiet 1930

Maison Watteau Paris 1930–31

 

KONSTSKOLA

Efter att ha studerat teckning och oljemålning på korrespondens, började Gunnar Gustafsson sin första utbildningstermin 1924 som skulptörelev vid Edvard Berggrens och Gottfrid Larssons konstskola. När den första terminen var slut hade han bestämt sig. Det var inte skulptör utan målare han ville bli.

 

KONSTAKADEMIEN

Han fortsatte på målarlinjen och studerade ännu en termin hos Berggren-Larsson, innan han började på Konstakademien i Stockholm 1925.

 

I sex år varade akademitiden. Under denna period fängslades den unge målareleven främst av de moderna strömningarna inom måleriet, särskilt det franska. Senare blev även klassikerna för Gunnar en fruktbar inspirationskälla.

 

STIPENDIAT

Gunnar Gustafsson erhöll under det sista akademiåret 1930 Carl Larsson-stipendiet. Detta gav honom ekonomiska möjligheter att resa till Paris och på nära håll uppleva det franska måleriet. På konstskolan Maison Watteau följde en inspirerande studieperiod. Till Paris återvände han flera gånger.

 

RESOR - UTSTÄLLNINGAR

Förutom Paris och det franska landskapet har ljuset och folklivet i Italien fångat Gunnars intresse. Till Italien sökte han sig vid flera tillfällen under 1950- o -60-talen, då han omsatte sina intryck i målningar från bl.a. Venedig, Florens och Rom. Men Gunnar fann motiv även på närmare håll. Lyriskt skildrade han den svenska naturen, årstidsväxlingarna i det sörmländska landskapet, det lätta diset över Ölands alvar och det karga men solljusa bohusländska klipplandet. Ur hans breda motivkrets finner man också bl.a. stilleben, stadsmotiv och figurkompositioner.

 

Gunnar Gustafsson visade sina arbeten på utställningar i Stockholm, på många olika platser i landsorten samt hade under en lång period årliga visningar i ateljéträdgården på Tallåsvägen i Strängnäs.

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 070-520 62 35

E-post: henrik@lidagard.com