GALLERI - MUSEUM

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

LIDA GÅRD

galleri & museum

GUNNAR GUSTAFSSON – EN KONSTNÄRS VERK

GALLERI

Verk från olika perioder ur en rik produktion med en bred motivkrets. Gunnar valde den egensinniga envishetens väg under sitt mer än sextiofemåriga målarliv. Han arbetade ständigt och förtröttades aldrig. Handen var tankens redskap och i målningen blottlades personligheten.

MUSEUM

Målningar från ungdoms- och studietiden på 1920-talet, 30- och 40-talens huvudsakliga stilleben och landskapsmåleri, 50-talets strama kompositioner och milda färgskala till de senare årtiondenas romantiskt realistiska verk, där anslaget vilar i ljuset, färgen och formen.

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 070-520 62 35

E-post: henrik@lidagard.com