GÅRDENS HISTORIA

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

LIDA GÅRD

galleri & museum

GUNNAR GUSTAFSSON – EN KONSTNÄRS VERK

Mangårdsbyggnaden på Lida Gård 1934 (ovan) och 2015.

GÅRDSHISTORIK

 

Lida Gård ägs idag av Henrik Gustafsson.

 

Gården ligger i ett område,där lämningar i hagmarkerna vittnar om mänsklig aktivitet sedan forntiden. Åkrarna har brukats från medeltiden. Fastigheten var under 1800-talet del i en bysamling med centrum vid den nuvarande gården. Ägarförhållandena har skiftat innan Lida Gård kom i nuvarande släkts ägo.

 

1888

Henriks morfars far förvärvar Lida.

1929

Henriks morfar övertar gården efter sin far. Driftsinriktningen är den för tiden dominerande med en blandning av jord o skogsbruk samt mjölkproduktion.

1930 – 40

Jordbruks- och skogsmarken utökas genom tillköp.

1966

Jordbruksinventarierna försäljs. Gården behålles inom familjen. Ett av husen rustas som arrendatorbostad och jorden utarrenderas.

1996

Arrendet upphör och Henrik övertar jordbruksdriften. Henriks farfar var strängnäskonstnären Gunnar Gustafsson. En ekonomibyggnad omvandlas till museum/galleri för visning av Gunnars efterlämnade verk. Exponeringen permanentas. Besökare välkomnas.

2001

Henrik startar maskinförsäljning och entreprenadverksamhet samtidigt som jordbruksverksamheten intensifieras och utökas genom tillskottsarrenden.

2007

Jordbruksdriften, maskinförsäljningen och entreprenadverksamheten samlas av Henrik under ett gemensamt bolag Lida Gård & Maskin AB.

2008

Bolaget sysselsätter utöver Henrik för närvarande tre medarbetare.

Musei– och galleriverksamheten fortgår.

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 070-520 62 35

E-post: henrik@lidagard.com