GÅRDEN

TEL 070-520 62 35

MEJL henrik@lidagard.com

GÅRDEN

LIDA GÅRD - MODERNT LANTBRUK MED LÅNG HISTORIA

FRÅN FORNTID TILL NUTID

 

Gården ligger i ett område, där lämningar i hagmarkerna vittnar om mänsklig aktivitet sedan forntiden. Åkrarna har brukats från medeltiden. Fastigheten var under 1800-talet del i en bysamling med centrum vid den nuvarande gården. Ägarförhållandena har skiftat innan Lida Gård kom i nuvarande släkts ägo.

 

1888

Henriks morfars far förvärvar Lida Gård.

1929

Henriks morfar övertar gården efter sin far. Driftsinriktningen är den för tiden dominerande med en blandning av jord o skogsbruk samt mjölkproduktion.

1930-40

Jordbruks- och skogsmarken utökas genom tillköp.

1966

Jordbruksinventarierna säljs. Gården behålls inom familjen. Ett av husen rustas som arrendatorbostad och jorden utarrenderas.

1996

Arrendet upphör och Henrik övertar jordbruksdriften.

2001

Henrik startar maskinförsäljning och entreprenadverksamhet samtidigt som jordbruksverksamheten intensifieras och utökas genom tillskottsarrenden.

2007

Jordbruksdriften, maskinförsäljningen och entreprenadverksamheten samlas av Henrik under ett gemensamt bolag Lida Gård & Maskin AB.

2008

Bolaget sysselsätter utöver Henrik för närvarande tre medarbetare på heltid.

2010

Bolaget expanderar och anställer ytterligare en medarbetare på heltid.

2017

Vi minskar vårt engagemang i jordbruksdriften och lägger över ett större fokus på försäljning och service av lantbruksmaskiner.

 

 

Lida Gård & Maskin AB

Lida Gård, Fogdö

645 92 Strängnäs

Telefon: 070-520 62 35

E-post: henrik@lidagard.com